Loading

Arş.Gör.

Kadriye İZGİ ŞAHPAZ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye Bölümü

İletişim

kadriyeizgi@sakarya.edu.tr

(264) 295 62 43

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 GONCA GÜNGÖR GÖKSU; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; - Comparison of Tax Morale of Turkish and Spanish Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza - Procedia - Social and Behavioral Sciences - Vol.186 - pp.222-230 - ISSN : 1877-0428 © 2015 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2015.04.027 - - - - - 2015 -
2 KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; FATİH YARDIMCIOĞLU; - Fırıncı Esnafının Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Sakarya İli Örneği - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - Vol.2 - pp.59-81 - ISSN : 2147 - 7035 - DOI : - - - - - 2014 -
3 Fatih Yardımcıoğlu, Kadriye İzgi Şahpaz,ve Fatih Savaşan - İş Ortamı ve İyi Yönetişim ile Milli Gelir İlişkisi: İstatiksel Bir Analiz - AİBÜ İİBFEkonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.9 - pp.251 - ISSN : 1306-2174 - DOI : - Ekim - - - - 2013 -
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arş. Gör. Gonca GÜNGÖR, Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ - Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme’nin (TCDB) Önemi: Türkiye ve Çeşitli Ülke Uygulamaları - UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ - Vol.3 - pp.171 - ISSN : ISSN: 2146-7676 - DOI : - Haziran - - - - 2013 -
2 Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ - VERGİ AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - Sakarya İktisat Dergisi - Vol.1 - pp.75 - ISSN : 2147-0790 - DOI : - Aralık - - - - 2012 -
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Kadriye İzgi Şahpaz , Fatih Savaşan - Mikro Kredinin Gelir Üzerindeki Etkisi : Panel Veri Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 Pınar TORUN, Kadriye İZGİ ve Celal ALPDOĞAN - Hava Kirliliği ile Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki: OECD Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Prof. Fatih SAVAŞAN - Mikrokredi Uygulamaları Gelir İlişkisi: Panel Veri Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 GONCA GÜNGÖR GÖKSU; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; - Comparison of Tax Morale of Turkish and Spanish Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 İZGİ, Kadriye, N.T. SARUÇ - Demografik Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 29 Mayıs-5 Haziran-2011 - 2011 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; - Arş. Gör. İnci SANDALCI , Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ: Çevre Sorunları ile Mücadelelerde Türkiye’de Uygulanan Çevre Vergilerinin Etkinliği: Alan Çalışması - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 FATİH SAVAŞAN; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; TUNÇ İNCE; - Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 Arş. gör. Kadriye İzgi Şahpaz ve Arş. Gör. Gonca Güngör - Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin (TCDB) Önemi: Türkiye ve Çeşitli Ülke Uygulamaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 29.11.2012 - 2012 -
4 İZGİ, Kadriye, N.T. SARUÇ - Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri ile Yapılan Anket Çalışması - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 8-9 Ekim-2011 - 2011 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 İZGİ, Kadriye, N.Tolga. SARUÇ - EKONOMİK VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, ÇEKO Bölümü, Prof. Dr. Aytaç EKER & Yrd. Doç. Dr. Ayşegül EKER’e Armağan Kitabı - Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları - Vol. - pp.13 - ISSN : - DOI : - Şubat - - - - 2012 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Naci Tolga SARUÇ,Kadriye İZGİ - Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler: Üniversite öğrencileri ile Yapılan Anket Çalışması - - Vol.2000 - pp. - ISSN : - DOI : Durduruldu - 3 - - - - 2010 - SAU-SBYLTEZ -2010-60-01-011
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - MALİ SOSYOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - MALİYE TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -